2003-05-22 SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO DO WIERNYCH PARAFII NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W GLIWICACH – SOŚNICY

Umiłowany Ludu Boży!
Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Sośnicy ma już swoją bogatą historię. W przyszłym roku, ta wspólnota wiernych, świętować będzie 75-tą rocznicę konsekracji swojego kościoła.
Znakomici duszpasterze tej parafii: ks. Amand Ballon, niezapomnianej pamięci ks. dr Antoni Korczok – ofiara drugiej wojny światowej w Dachau, czy długoletni duszpasterz, proboszcz, ks. prałat Jerzy Jonienc, w duchu wiary katolickiej ofiarnie kształtowali i wychowywali niezliczone rzesze wiernych. Wzrastająca liczba mieszkańców i wiernych tej dzielnicy gliwickiej nakazywała podejmować starania o podział parafii i budowę nowego kościoła. Te starania podejmował już ks. prałat J. Jonienc, ale sytuacja polityczna nie sprzyjała realizacji tych zamierzeń. W nowej sytuacji, obecny proboszcz, ks. B. Ploch rozpoczął budowę tego wielkiego dzieła. Budowa nowego kościoła została doprowadzona do takiego stanu, że dalszą realizację budowy zlecono ks. Krzysztofowi Śmigierze, czyniąc go administratorem do spraw utworzenia nowej parafii.
Nadszedł czas podziału parafii i erygowania nowej pw. św. Jacka w Gliwicach – Sośnicy. Dekret ustanowienia nowej parafii zostanie odczytany w VII Niedzielę Wielkanocną w dniu 1 czerwca 2003 r. i to w obydwu kościołach w Sośnicy.
Pierwszym proboszczem tej nowej parafii został zamianowany ks. mgr Krzysztof Śmigiera, który przez 11 lat, będąc pracownikiem Kurii Biskupiej, włożył wiele pracy dla nowo utworzonej diecezji gliwickiej.
Z dniem 1 czerwca br. zaczyna się historia nowej parafii pod patronem wielkiego Europejczyka, syna Ziemi Śląskiej – św. Jacka. Pobłogosławienie murów nowego kościoła i ołtarza przewidziane jest w niedzielę 1 czerwca, zaś tzw. kanoniczne wprowadzenie ks. Krzysztofa Śmigiery na urząd proboszcza nastąpi w sobotę 14 czerwca br.

Drodzy Parafianie!
Wszyscy uświadamiamy sobie, że przywiązanie wiernych do pięknego kościoła NMP Wspomożenia Wiernych będzie trwało jeszcze długo, bo to przecież kościół – matka, z której zrodził się syn – kościół św. Jacka. Zdajemy sobie sprawę, że budowa świątyni św. Jacka będzie trwała jeszcze przez pewien okres czasu. Macierzysta parafia będzie dalej wspierać tę budowę. Kolekty przeznaczone na cele diecezji, z pierwszej niedzieli miesiąca, będą jeszcze przez pewien czas przekazywane do kościoła św. Jacka.
Wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom budowy kościoła, a w tym i wiernym tzw. parafii patronackich składam gorące podziękowanie "Bóg zapłać". Takie same słowa wdzięczności kieruję do wszystkich zaangażowanych w dotychczasowe prace.
Chciejmy nadal wspierać to dzieło budowy świątyni ofiarami i modlitwą.
Wszystkim pracującym przy budowie nowej świątyni i wszystkim ofiarodawcom niech błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Gliwice, 22 maja 2003 r.

P.S.
Do odczytania 25 maja 2003 r. w kościele parafialnym
Do wiadomości parafiom dekanatu Gliwice - Sośnica