Bp Kopiec: „Piotr i Paweł niech będą dla nas wzorem”

29 czerwca kościół katedralny w Gliwicach obchodzi soją uroczystość odpustową ku czci patronów – Piotra i Pawła. Wieczornej Mszy św. przewodniczył w tym dniu biskup Jan Kopiec.
 
W minioną niedzielę odbyły się główne uroczystości odpustowe, jednak w czwartek wieczorem w gliwickiej katedrze wierni wraz z kapłanami przybyli na Eucharystię, aby uczcić patronów katedry św. Piotra i Pawła, którzy są także patronami diecezji gliwickiej.
 
Swoją homilię biskup rozpoczął od wspomnienia starożytnego Rzymu i Miejsc, z którymi w sposób szczególny związani byli św. Piotr i Paweł. Nawiązując do ich szczególnych doświadczeń w spotkaniu z Jezusem, biskup zachęcał do naśladowania Apostołów, którzy byli ludźmi odważnymi i wiernymi. Biskup wskazał, że św. Piotr mimo swoich upadków potrafił przed Chrystusem przyznać się do winy, a wyznając miłość do Niego otrzymał odpowiedzialne zadanie opieki nad Kościołem. Zaś św. Paweł był tym nie zważając na różne przeciwności podjął się głoszenia Ewangelii w różnych częściach ówcześnie pojmowanego świata. „Naśladujmy ich wiarę i pokorę” – zachęcał biskup.
 
We Mszy świętej pod przewodnictwem biskupa Jana Kopca uczestniczyli także biskupi seniorzy Jan Wieczorek i Gerard Kusz jak również kapłani Jubilaci. Tradycją jest, że w we wspomnienie patronów diecezji, biskup zaprasza do udziału we Mszy św. księży którzy obchodzą swoje jubileusze kapłańskie.
 
W tym roku nie było kapłanów, którzy by świętowali złoty jubileusz, gdyż po utworzeniu diecezji gliwickiej 25 lat temu, większość kapłanów z tego rocznika pozostała na terenie diecezji katowickiej lub opolskiej. Księża, którzy zostali włączeni do diecezji gliwickiej już zmarli.
 
Jednak byli kapłani, którzy obchodzą większe jubileusze. Biskup senior Gerard Kusz świętował pięćdziesiątą piątą rocznicę święceń, zaś troje kapłanów świętowało sześćdziesiąta rocznicę kapłaństwa. Są to: ks. infułat Paweł Pyrchała, ks. prałat Jan Plichta oraz ks. dziekan Gerard Wenzel. Ks. Gerard jest jednocześnie najstarszym wiekiem kapłanem w diecezji. Księża z najdłuższym stażem kapłański to wyświęceni w 1954 roku ks. Ludwik Konieczny i ks. Hubert Kowol.