97 Pielgrzymka Głuchoniemych i niedosłyszących

Dzisiaj na Górze św. Anny zakończyła się 97 Pielgrzymka Głuchoniemych i niedosłyszących, w której brali udział niepełnosprawni z Polski oraz Niemiec. Pielgrzymka poprzedzona była rekolekcjami które trwały od Czwartku.

Mszy św. Przewodniczył ks. bp Jan Kopiec. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Morawiec diecezjalny duszpasterz głuchoniemych diecezji opolskiej. Wspomniany na wstępie ks. Szywalski jest już na emeryturze, należy jednak pamiętać, że przez wiele lat to on był Duszpasterzem Głuchoniemych i niedosłyszących. Do jego szczególny zasług można zaliczyć, to że wspomniane duszpasterstwo bardzo się rozwinęło.