Nowy kościół na chwałę Matki Bożej

14 sierpnia w wigilię uroczystości Wniebowzięcia NMP biskup Jan Kopiec dokonał poświęcenia nowego kościoła parafialnego w Olszynie.
Po latach ciężkiej pracy, starań i poświęceń, a nawet przeciwności mamy nową świątynię. Oto nasz Boży dom, wspólne dzieło Boga i człowieka. – tymi słowami przywitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości proboszcz parafii ks. Jarosław Wiśniewski.
W homilii biskup Kopiec zwrócił się do parafian: „Przygotowywaliście się do tego wszystkiego z przekonaniem, że to dzieło wielkie i piękne. Dzieło, które wpisuje się zarówno w waszą żywą wiarę, jak również w nasze diecezjalne posługiwanie, albowiem każdy kościół to nie tylko radość parafii, ale radość całej diecezji.”

Dalej biskup mówił: „Od początku świata ludziom towarzyszy przekonanie, choćby nawet nie do końca uświadomione, ale jednak przekonanie, że pośród naszych zwykłych ludzkich domostw, miejsc pracy i nauki musi być także wydzielona przestrzeń dla Boga , dla spotkania się z nim.”

Budowę kościoła rozpoczęto w 2004 roku. Ks. Jarosław Wiśniewski przejął parafię i zadanie budowy nowego kościoła parafialnego po swoim zmarłym poprzedniku ks. Henryku Mokrosie. Dotychczasowy kościół parafialny pozostanie na swoim miejscu i będzie pełnił rolę dodatkowej kaplicy. Nowy kościół parafialny będzie nosił to samo wezwanie co poprzedni, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Wśród wielu podziękowań, które w czasie Mszy św. zostały skierowane pod adresem budowniczych i dobrodziejów budowy nowej świątyni, biskup Kopiec ze szczególnym słowem zwrócił się do pana Mariana Wieczorka, który jako parafianin pracował przy budowie oda samego początku i wyjątkowo zasłużył się przy jego budowie.