Kancelaria Kurii

 

Kuria Diecezjalna w Gliwicach
ul. Łużycka 1
44-100 Gliwice
skrytka pocztowa 196
 
Telefon: 32/230-71-42; 230-71-43; 230-71-44
Fax: 32/230-78-88
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 (12.30-13.00 – przerwa obiadowa)
Kancelaria nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.
Uprzejmie prosimy, aby wszelkie pytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, przesyłane były do Kurii w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane.
 
Wikariusz Generalny: ks. Marcin Królik
 
Kanclerz Kurii: ks. Sebastian Wiśniewski
 
Notariusz: ks. Adam Fabiańczyk
 
Sekretariat: Barbara Sobocik