Wydziały Kurii

1) Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
2) Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej
3) Sekcja Szkolno Katechetyczna
4) Sekcja Sztuki Sakralnej – Diecezjalny Konserwator Zabytków
5) Sekcja Muzyki Kościelnej
6) Wydział Administracyjno-Gospodarczy
7) Archiwum Diecezjalne
8) Księgarnia Diecezjalna