Rady i Komisje

1) Rada Kapłańska
2) Kolegium Konsultorów
3) Diecezjalna Rada Ekonomiczna
4) Międzydiecezjalna Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej
5) Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej
6) Międzydiecezjalna Rada ds. Ekumenizmu
7) Diecezjalna Komisja ds. Budownictwa i Sztuki Sakralnej