Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu

 

1 I 1995 r. Biskup Gliwicki erygował Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Gliwickiej. Alumni gliwiccy mieszkają w budynku WSD Diecezji Opolskiej w Opolu. Podobnie jak klerycy opolscy są studentami Wydziału Teologicznego UO zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi. Seminarium Gliwickie ma swego, mianowanego przez Biskupa Gliwickiego, rektora, który równocześnie, po aprobacie Biskupa Opolskiego pełni tę funkcję (rektora lub wicerektora) w Seminarium Opolskim.
30 XI 2011 r. Watykańska Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego zatwierdziła statut i erygowała Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu.
 
Moderatorzy:
Rektor: ks. dr hab. Andrzej Anderwald (diec. opolska)
Wicerektor: ks. dr Grzegorz Ciuła (diec. gliwicka)
Prefekci: ks. Piotr Kutynia (diec. opolska); ks. Krystian Bula (diec. gliwicka)
Ojcowie Duchowni: ks. Krzysztof Dulęba (diec. gliwicka); ks. Tomasz Przybyła (diec. gliwicka); ks. Daniel Leśniak (diec. opolska)
Dyrektor ds. administracyjnych: ks. Krystian Muszalik (diec. opolska)
 
Adres:
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
ul. Drzymały 1c
skr. poczt 246
45-342 Opole
Strona: http://seminarium.opole.pl/
E-mail: wsd@wsd.opole.pl
 
Telefon: +48 77 44-24-001 - furta
Fax: +48 77 442-40-02