Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie przetargu na prowadzenie nadzoru budowlanego i pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w gliwickiej katedrze

Gliwice, 01.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Katedry w Gliwicach poprzez realizacje prac konserwatorsko-renowacyjnych” zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie nadzoru budowlanego i pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu.

Ofertę należy składać w terminie od dnia 01.07.2017 r. do dnia 17.07.2017 r.

  1. osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową/kurierem pod adresem:

    Parafia rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów
    Piotra i Pawła w Gliwicach
    ul. Jana Pawła II 5
    44-100 Gliwice

Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w języku polskim na wzorze stanowiącym załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego na ww. adres.

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest ks. Bernard Plucik, adres e-mail: info@katedra.gliwice.pl.